Kategori: Generelt

Hvad er en bogholder?

Hvad er en bogholder? En bogholder står hovedsageligt for at skulle bogføre for en virksomhed. Bogføringen er, når du registrerer og systematiserer aktiviteterne i en virksomheds økonomi. Bogføring indebærer, at bogholderen noterer alle virksomhedens transaktioner, herunder køb og salg af varer og ydelser, der er sket i forbindelse med virksomhedens drift. Bogføringen danner derfor grundlaget […]

Hvad er et regnskab?

Hvad er et regnskab? Et regnskab er mange virksomheders vigtigste værktøj til at holde styr på, hvordan det økonomisk reelt står til, og det udarbejdes på baggrund af din løbende bogføring. Når du driver en virksomhed, er du nødt til at holde styr på, hvad der kommer ind af penge og hvad der kommer ud af […]

Konvertible Gældsbreve

Konvertible Gældsbreve Selskaber kan komme i visse situationer, hvor der er brug for ekstra likvide midler. Der kan være flere årsager hertil. Det kan blandt andet være, at efterspørgslen er så stor, at selskabet har behov for at investere i nyere maskiner. Det kan også være af den dårlige årsag, at selskabet har svært ved […]

Tilskud til aktiviteter i restauranter, caféer og barer mv.

Tilskud til aktiviteter i restauranter, caféer og barer mv. Har du en god idé til at skabe øget aktivitet i din café, restaurant eller bar, kan du søge om et engangstilskud på op til 25.000 kr. fra aktivitetspuljen. Aktivitetspuljen kan søges af registrerede fødevarevirksomheder, som serverer mad, drikke eller tobak til indtagelse på serveringsstedet. Det […]

Faktura krav

Faktura krav Hvis en faktura ikke opfylder de krav, der stilles i momsloven og afgiftslovene, kan det betyde, at der ikke kan opnås momsfradrag og afgiftsgodtgørelse. Vi har derfor valgt at genopfriske, hvilke krav der stilles til en faktura. En grundlæggende forudsætning, for at en faktura kan komme i betragtning til momsfradrag er, at fakturaen […]

Etableringskonto og iværksætter konto

Etableringskonto og iværksætterkonto Når man etablerer egen virksomhed, kan opstartsomkostningerne for virksomheden være tunge. Man kan have behov for at investere i lokaler, møbler, inventar osv. Alle disse investeringer kræver kapital og ofte fremskaffes kapitalen ved en kombination af egen opsparing og lån i pengeinstitut. I den forbindelse overser mange iværksættere muligheden for at gøre […]

Bogføring

Bogføring Din bogføring danner grundlag for, at det regnskabsmæssige resultat kan opgøres ved udgangen af dit regnskabsår. Hver gang man har indtægter eller udgifter, skal disse registreres på en systematisk og organiseret måde med bilag. Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark er underlagt bogføringsloven og har derfor pligt til at bogføre og registrere de økonomiske transaktioner […]

Scroll Up Scroll Up