Fradrag for energiafgifter

Fradrag for energiafgifter

Husk at få din el- og vandafgift refunderet.

Vidste du, at du kan få fradrag for nogle af de energi- og vandafgifter du har?

Alt energi- og vandforbrug er belagt med afgifter. Du betaler dine energi- og vandafgifter til din leverandør, men som momsregistreret kan du få fradrag for nogle af disse afgifter, når de går til visse formål. Størrelsen af disse afgifter fremgår af fakturaerne fra de forskellige leverandører.

Virksomheder kan normalt få godtgjort afgift af elektricitet, idet elektricitet som hovedregel anses for benyttet til procesformål, hvor afgifter godtgøres. Procesformål er f.eks. elektricitet brugt til drift af maskiner, produktionsanlæg, edb-udstyr, pumper og motorer.

Liberale erhverv kan dog ikke få fradrag for elafgift anvendt til procesformål. Til gengæld har de mulighed for at få delvist godtgørelse af el anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand. Det er en betingelse, at elforbruget hertil opgøres efter en konkret måling.

Snyd ikke dig selv for et fradrag. Vi har al den nødvendige ekspertise.

Ved henvendelser kan vi kontaktes på:

Tlf.: 22992699

E-mail: kontakt@mondobogholderi.dk

Fradrag for energiafgifter

har du BRUG FOR VORES EKSPERTISE?