Hvad er et regnskab?

Et regnskab er mange virksomheders vigtigste værktøj til at holde styr på, hvordan det økonomisk reelt står til, og det udarbejdes på baggrund af din løbende bogføring.

Når du driver en virksomhed, er du nødt til at holde styr på, hvad der kommer ind af penge og hvad der kommer ud af din virksomhed. Et regnskab er kort fortalt en opgørelse over virksomhedens indtægter og udgifter. På den måde skaber du et overblik over, hvordan det går i din virksomhed. Det er vigtigt, at du fører dit regnskab løbende, og kan dokumentere alle indtægter og udgifter.

I et regnskab kan man se resultater for den økonomiske aktivitet i en bestemt periode. En periode for et regnskab kan f.eks. være månedsregnskab, kvartalsregnskab, halvårsregnskab eller årsregnskab. De fleste virksomheder vælger at føre regnskab for perioden 1. januar til 31. december, men der kan være undtagelser, hvor regnskabsåret af gode grunde ikke følger kalenderåret, men derimod dækker over en periode fra f.eks. 1. juni til 31. juli.

Hvad indeholder et regnskab?
Et regnskab består i de langt de fleste tilfælde af en balance og en resultatopgørelse. Balancen giver et billede af, hvilke værdier den pågældende virksomhed ejer, og hvilke gældsposter virksomheden har. Resultatopgørelsen viser, hvor stort et overskud eller underskud, virksomheden har genereret i det indeværende regnskabsår.

Der findes forskellige krav til dit regnskab og til, hvordan du skal føre det. Dette er afhængig af størrelsen af din virksomhed.

Hvem har pligt til at føre regnskab?
Alle virksomheder, som er registrerede, skal føre et regnskab. Det er altså både små virksomheder og store virksomheder, som skal føre regnskab.

Virksomhedens regnskab skal være retvisende, da SKAT har ret til at kende til virksomhedens indtægter og udgifter for at kunne beregne, hvor meget skat, der skal betales. Om du vælger at udarbejde det selv eller får en regnskabskyndig person til udarbejdelsen, er op til dig selv. Du skal huske at opbevare alle bilag samt regnskabsdata fem år tilbage. Bilag og data, der er over fem år gamle, behøver du kun opbevare, hvis du selv ønsker det.

Et regnskab kan enten laves skattemæssigt, et skatteregnskab, eller regnskabsmæssigt, et årsregnskab.

Hvem har pligt til at lave et årsregnskab?
Det er langt fra alle virksomheder, som skal udarbejde et
årsregnskab. Enkeltmandsvirksomheder kan for eksempel nøjes med at lave et skattemæssigt regnskab – også kaldet en udvidet selvangivelse.

Dog skal alle selskaber lave et årsregnskab. Det gælder både anpartsselskaber, aktieselskaber og iværksætterselskaber, som skal udforme et årsregnskab.

Find mere information om årsregnskab, og hvordan vi kan hjælpe dig her.

Hvad er et skatteregnskab?
Et skatteregnskab er et regnskab der indeholder skattemæssige tal. Det betyder at indtægter og udgifter er registreret i skatteregnskabet efter den metode som skattelovgivningen skriver, at de skal.

Det resultat der står i et skatteregnskab, er lig det resultat, som der er indberettet på din selvangivelse og dermed det, du skal betale skat.

Skatteregnskabet kan give et godt overblik over hvilke omkostninger du har i din virksomhed, som du får fradrag for, altså kan trække fra dine indtægter, inden du skal betale skat.

Du skal bruge følgende for at lave et årsregnskab/skatteregnskab (gælder for de fleste små virksomheder):

– Alle bilag fra hele året (perioden 1/1 – 31/12)
– Alle udskrifter fra banken
– Kasserapporter (gælder butikker, caféer o.l.).

Hvornår skal regnskabet indsendes?
Hvis du har en personligt ejet virksomhed, f.eks. enkeltmandsvirksomhed, skal du aflevere dit regnskab den 1. juli året efter endt regnskabsår. Har du derimod et kapitalselskab, som f.eks. et ApS, skal du aflevere dit regnskab senest fem måneder efter dit regnskabsår er afsluttet.

Hvad er et regnskab?

Har du brug for vores ekspertise?

Kontakt os her
Transparent-Logo
Scroll Up Scroll Up