Momsopgørelse

Din bogføring danner grundlag for, at det regnskabsmæssige resultat kan opgøres ved udgangen af dit regnskabsår.

Hver gang man har indtægter eller udgifter, skal disse registreres på en systematisk og organiseret måde med bilag.

Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark er underlagt bogføringsloven og har derfor pligt til at bogføre og registrere de økonomiske transaktioner rettidigt.

Man skal bogføre for at have styr på virksomhedens økonomi og fordi man som virksomhedsejer i Danmark har pligt til det. Det er derfor vigtigt, at kunne dokumentere og anføre virksomhedens aktiviteter korrekt, da SKAT og andre myndigheder kan efterspørge disse dokumenter.

Det er ikke altid lige let at holde styr på bogføringen, og er der rod i bogføringen, vil det let kunne brede sig til andre områder i din forretning. Rod i bogføringen kan også føre til en bøde af SKAT, hvis reglerne i bogføringsloven er overtrådt.

Har du brug for vores ekspertise?

Kontakt os her
Transparent-Logo
Scroll Up Scroll Up