Virksomhedsordningen (VSO)

Virksomhedsordningen (VSO)

Virksomhedsordningen også kaldet VSO, er en skatteordning. Som ejer af et enkeltmandsfirma eller interessentskab, kan du vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen. Desuden kan ordningen bruges af personer, der udlejer fast ejendom, fordi udlejning af fast ejendom (hus og ejerlejlighed) skattemæssigt betragtes som erhvervsmæssig virksomhed. Vær dog opmærksom på, at overskud fra udlejning af fast ejendom til nærtstående fra og med 2021 ikke længere kan beskattes efter reglerne i virksomhedsordningen.

Ordningen er frivillig og kan være et alternativ til f.eks. personlig beskatning efter personskatteloven. Om du skal vælge den ene eller anden beskatningsform afhænger helt af din virksomhed og aktuelle situation.


Hvad er forskellen på beskatning efter personskatteloven og virksomhedsordningen?

 

Det specielle ved VSO er at der er forskel på, om der er penge som er blevet trukket ud af virksomheden til privatforbrug, og om der er penge som er blevet opsparet i virksomheden. Du kan derfor slippe med at betale 22% i virksomhedsskat, i stedet for at skulle betale din personlige trækprocent, af virksomhedens samlede overskud.

Med personskatteloven bliver du beskattet af hele virksomhedens overskud (indtægter minus omkostninger), mens virksomhedsordningen giver dig mulighed for, at du skal betale personskat kun af den del af overskuddet, som du hæver til privatforbrug. Den del af overskuddet, der forbliver i virksomheden, beskattes med virksomhedsskat, som er en lavere sats. Virksomhedsskatten udgør pt. 22% og svarer til den aktuelle selskabsskat.


Krav og betingelser ved brug af virksomhedsordningen


Selvom der er helt klare fordele ved VSO, stilles der også krav til denne model, som kan være mere omfattende. Du skal bl.a.
være selvstændig erhvervsdrivende, dvs. at en hobbyforretning ikke kan benytte VSO, da dette ikke anses som en erhvervsmæssig virksomhed.

En anden betingelse er at, der lægger langt strengere krav til bogføringen. Først og fremmest skal der udarbejdes et årsregnskab, som skal opfylde alle gældende regler og krav jf. bogføringsloven. Samtidig skal man også være fuldt bevidst omkring virksomhedens regnskabsklasse og dertil hørende regler. Dette er nødvendigt, da det også er påkrævet at der bliver lavet et skatteregnskab, der opfylder kravene for den pågældende regnskabsklasse. Derudover er det et krav, at bogføringen bliver opgjort på sådan en måde at der er en tydelig opdeling mellem ejerens privatøkonomi og virksomhedens regnskaber.

Virksomhedsordningen (VSO)