Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag er et fradrag, der beregnes ud fra din årlige indkomst. Alle der får AM-bidragspligtig løn, eller overskud i egen virksomhed får automatisk beskæftigelsesfradrag.

Beskæftigelsesfradragets størrelse afhænger af din indtægt. Det er derfor en god idé at sørge for, at din forskudsopgørelse er nogenlunde i overensstemmelse med de reelle forhold.

Satsen for beskæftigelsesfradrag er 10,5 % (2020), hvor det maksimale, der kan blive fratrukket er 39.400 kr. (2020). For at modtage det maksimale fradrag, skal du tjene mindst 375.238 kr. (2020).

 

Hvis din forskudsopgørelse afviger for meget fra din reelle løn og den endelige årsopgørelse, kan dette medføre, at beskæftigelsesfradraget har været for højt eller for lavt. Dette vil med stor sandsynlighed have den konsekvens, at du bliver mødt af et skattekrav fra SKAT, når årsopgørelsen bliver offentliggjort.

Beskæftigelsesfradrag