Services

Oprettelse af virksomhed

Står du med ideen til din forretning og evnen til at udføre opgaverne, men mangler praktisk hjælp til oprettelsen af din virksomhed, så er vi klar til at hjælpe dig godt på vej. Det kan ved første øjekast virke uoverskueligt at oprette egen virksomhed, og samtidig kan det tage dit fokus fra dine kerneopgaver. Hos Mondo hjælper vi dig godt i gang med alt det praktiske, så du kan fokusere på det der er vigtigt.  

Har du brug for vores ekspertise?

Vi kan tilbyde hjælp til stiftelse af følgende virksomheder:

Enkeltmandsvirksomhed

En Enkeltmandsvirksomhed er kendetegnet ved, at der er én ejer der er ansvarlig for alle beslutninger i virksomheden. Ejeren hæfter samtidig personligt for alle beslutninger.   For at kunne oprette en Enkeltmandsvirksomhed og få et CVR-nummer kræver det, at virksomheden kan registreres for enten moms, lønsumafgift, arbejdsgiver eller import fra eller eksport til lande uden for EU.  Ved oprettelse af en Enkeltmandsvirksomhed kan du vælge følgende tre former for beskatning:

  • Personskattereglerne
  • Kapitalafkastordningen
  • Virksomhedsordningen

Hos Mondo kan vi vejlede dig i, hvilken ordning der passer bedst til din virksomhed, samt hvordan du registrerer dig. Vi kan ydermere tage os af din bogføring, så du er sikret, at dit regnskab er registreret systematisk, da SKAT og andre myndigheder, kan efterspørge disse dokumenter.  

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

En PMV er en god mulighed for dig, der vil drive virksomhed på hobbyplan, eller hvis du ønsker at drive en deltidsvirksomhed ved siden af din primære indkomst. I modsætning til en enkeltmandsvirksomhed, kræver en PMV ikke at virksomheden er momspligtig eller har import eller eksport fra/til lande udenfor EU. Yderligere er der intet kapitalkrav til en PMV.

Når du opretter en PMV bliver du automatisk beskattet efter personskattereglerne, og skal forskudsregistrere et overskud. Såfremt at virksomheden omsætter for under 50.000 kr. om året, er den ikke momspligtig. Det er dog vigtigt at notere, at du skal ændre, samt omregistrere virksomhedsformen, hvis din momspligtige omsætning stiger til over 50.000 kr. om året. Hos Mondo kan vi hjælpe dig med din udvidet selvangivelse, der informerer SKAT om, hvor meget du har tjent, og derfor hvor meget du skal betale i SKAT, og vi holder dig naturligvis opdateret hvis dine forhold skulle ændre sig.  

Interessentskab (I/S)

For at kunne oprette et Interessentskab, skal der være mindst to ejere, som kan være både fysiske personer og virksomheder. Begge ejere hæfter personligt med egen formue, solidarisk hver for sig og uden begrænsning, altså hele deres formue, for virksomheden.

Ved oprettelsen af et Interessentskab er der pligt til at indsende årsrapport, hvis alle interessenter er selskaber eller lign. Dog er der ingen pligt om dette, hvis én af interessenterne er en fysisk person. Hos Mondo kan vi hjælpe jer med jeres årsregnskab, for at sikre, at alle nødvendige informationer fremgår korrekt og systematisk, da årsregnskabet medgår i årsrapporten.  

anpartsselskab (ApS)

Ved oprettelsen af et Anpartsselskab, er der flere ting at holde styr på. Et ApS kan have én eller flere ejere, som ejer anparterne i virksomheden og her hæfter ejerne kun for deres indskudte kapital. Der skal indskydes et startkapital på mindst 40.000 kr. ved oprettelse af et ApS.

Der er yderligere krav til, at et ApS skal føre regnskab og indberette årsrapport digitalt, samt skal samtlige ejere registreres i en ejerbog. Hos Mondo kan vi tilbyde hjælp med bogføring, så alle dine indtægter og udgifter er systematisk organiseret.

Det koster 670 kr. at registrere et ApS.

Hvordan fungerer processen?

Det er en nem og hurtig proces, når du lader os om arbejdet.

  • Når du kontakter os vedr. oprettelse af en virksomhed, beder vi dig udfylde en formular med nødvendige informationer
  • Når formularen er udfyldt og sendt afsted, bedes du betale
  • Processen kan du følge online undervejs
  • Vi registrerer virksomheden for dig, efter at du har underskrevet med NemID
  • Du modtager dit CVR-nummer
  • Du er nu virksomhedsejer! Er du i tvivl om hvilken virksomhedsform der passer din virksomhed, eller vil du vide mere om en specifik virksomhedsform, så kontakt os endelig. Vi står til rådighed med alle de spørgsmål du skulle have.
Skal vi tage en snak om OPRETTELSE AF VIRKSOMHED?

har du BRUG FOR VORES EKSPERTISE?