Services

Udvidet selvangivelse

Som selvstændig erhvervsdrivende er du forpligtet til at udfylde en udvidet selvangivelse – det såkaldte oplysningsskema.

Her informerer du SKAT om, hvor meget du har tjent, hvor meget du skal betale i skat, hvilke fradrag, du har osv. Skemaet hed tidligere “udvidet selvangivelse” – formålet er det samme, kun navnet er ændret.

Du modtager et servicebrev fra SKAT, hvor du kan angive eventuelle ændringer for skatteåret. SKAT kan bede dig indsende et årsregnskab for samme tidsrum.

Er din virksomhed privatejet foregår indberetningen via TastSelv Borger.

Er der tale om et selskab, foregår det via TastSelv Erhverv.

Hvad skal indgå i en udvidet selvangivelse? 

 Når du udfylder din udvidede selvangivelse, skal du oplyse virksomhedens overskud eller underskud, evt. fradrag, samt øvrige relevante informationer om virksomhedens regnskab.  

Det vil sige, at du skal have virksomhedens resultater for året klar, som findes ved at trække udgifterne fra indtægterne. Her skal du ikke medregne renter.  

 Samtidig skal du oplyse virksomhedens renteindtægter, samt renteudgifter for året. Her skal bl.a. medregnes rentesatser ved optagede lån, samt positive renter ved indestående på en indlånskonto.  

 Hvis din virksomhed omsætter for under 300.000 kr. om året, har du ikke pligt til at indberette regnskabsoplysninger.  

 Når din udvidede selvangivelse er udfyldt, kan Skattestyrelsen udarbejde din årsopgørelse, som viser, om du har betalt for meget eller for lidt i skat – og dermed om du skal have penge tilbage eller skylder penge.  

 Det er yderst vigtigt at indberette sin udvidede selvangivelse indenfor fristen. 

Hos Mondo kan vi hjælpe dig med din udvidede selvangivelse, så du hverken misser frister eller vigtige oplysninger i selvangivelsen.  

Har du brug for vores ekspertise?

Vi varetager alle slags regnskabsopgaver relateret til din virksomhed.

Hvis du vælger at lade os varetage dit bogholderi, så tager vi os naturligvis også af at udfylde dit oplysningsskema, ligesom vi også tilbyder at udarbejde din virksomheds årsregnskab/årsrapport.
Vi har al det nødvendige ekspertise og viden, så du ikke behøver at bruge din dyrebare tid på en tidskrævende årsopgørelse.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Skal vi tage en snak om UDVIDET SELVANGIVELSE?

har du BRUG FOR VORES EKSPERTISE?