Services

Lønadministration

Der er mange praktiske ting man skal have styr på, når det kommer til administration af løn. Eksempelvis skal du som arbejdsgiver tilbageholde skat og ATP af dine medarbejderes lønninger.

Endvidere skal du beregne og beskatte feriepenge. Fejl og mangler kan have store konsekvenser både for dig, din virksomhed og dine ansatte. Ansætter du en eller flere medarbejdere, har du pligt til at føre lønregnskab.

Du kan med tryghed lade os varetage lønadministrationen, så du kan fokusere på din forretning.

Vi udfører følgende:

 • Indberetning til eIndkomst (skat, AM-bidrag, ATP, feriepenge)
 • Indberetning til det centrale ferieregistrer
 • Elektronisk fremsendelse af lønsedler
 • Overførsel af nettoløn og pensioner
 • Månedsvis afstemning af løn
 • Lønsedler

Som arbejdsgiver skal du hver måned udarbejde og udlevere lønsedler til dine medarbejdere. Her forventes det, at lønsedlen indeholder tilstrækkelige oplysninger, så dine ansatte kan få et indblik i sine lønforhold. En lønseddel skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

 • Lønmodtagerens navn, adresse og cpr-nummer
 • Arbejdsgivers navn, adresse og cvr-nummer
 • Lønperiode
 • Antal løntimer
 • Bruttoløn
 • Nettoløn
 • Indeholdt A-skat
 • Indeholdt am-bidrag
 • Feriepenge
 • Oplysninger om skattekort og trækprocent
 • Pensionsbidrag – herunder ATP

Og meget mere. Det er let at blive overvældet af mængden af informationer, samt at miste overblikket. Derfor kan vi hos Mondo tage os af både lønsedler og indberetning, så du kan fokusere på driften af din virksomhed.

Når du skal udbetale løn til dine medarbejdere, skal du indeholde A-skat og am-bidrag af medarbejderens løn. Samtidig skal du indberette løn, A-skat og am-bidrag, samt indbetale A-skat og am-bidrag til Skattestyrelsen.

Lønudbetalingerne skal tilmed bogføres. Her fordeler beløbene sig under debet og kredit. Under debet skal selve lønnen og ATP fremgå, hvor skyldig ATP, skyldig AM-bidrag, skyldig A-skat, samt nettolønnen skal fremgå under kredit.

Hos Mondo hjælper vi dig gerne med bogføringen, da der er mange ting der skal organiseres og systematiseres løbende. Det kan derfor let blive uoverskueligt som virksomhedsejer, da der er mange ting der kræver opmærksomhed i en virksomhed. 

Vi er eksperter i både det praktiske og lovgivningsmæssige når det kommer til løn, og vi holder os altid 100% opdaterede på udviklingen i lovgivningen og overenskomster. Vi sørger for, at lønnen kører som den skal hver måned.

Skal vi tage en snak om jeres LØNADMINISTRATION?

har du BRUG FOR VORES EKSPERTISE?