Lønadministration

Lønadministration

Der er mange praktiske ting man skal have styr på, når det kommer til administration af løn. Eksempelvis skal du som arbejdsgiver tilbageholde skat og ATP af dine medarbejderes lønninger.

Businessman reading annual report

Endvidere skal du beregne og beskatte feriepenge. Fejl og mangler kan have store konsekvenser både for dig, din virksomhed og dine ansatte.

Ansætter du én eller flere medarbejdere, har du pligt til at føre lønregnskab.

Du kan med tryghed lade os varetage lønadministrationen, så du kan fokusere på din forretning.

Vi udfører følgende:

  • Indberetning til eIndkomst (skat, AM-bidrag, ATP, feriepenge)
  • Indberetning til det centrale ferieregistrer
  • Elektronisk fremsendelse af lønsedler
  • Overførsel af nettoløn og pensioner
  • Månedsvis afstemning af løn

Har du brug for vores ekspertise?

Kontakt os her
Transparent-Logo
Scroll Up Scroll Up