Hvad er udbytte?

Udbytte er noget, en virksomhed kan vælge at udlodde til af årets overskud til ejerne. Det er ikke altid en virksomhed vælger at give udbytte.

Hvis en virksomhed har overskud ved aflæggelse af årsregnskab, kan der udloddes udbytte til ejerne/ aktionærerne. Beløbet kan blive udbetalt, geninvesteret i virksomheden, eller man kan vælge at gøre begge dele.

Udbyttet fra virksomheden kan udloddes som ordinært eller ekstraordinært udbytte.

Ordinært og ekstraordinært udbytte
Udlodning af ordinært udbytte sker på grundlag af det årsregnskab, som fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling. Der træffes beslutningen om anvendelsen og fordelingen af overskuddet, der skal udloddes.

Udlodning af ekstraordinært udbytte giver virksomheder mulighed for at udlodde udbytte i løbet af regnskabsåret og dermed tilpasse kapitalen løbende.

Det er på generalforsamlingen, der træffes beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

Udlodningen og udbetalingen af udbyttet skal fremgå af virksomhedens vedtægter.

Udbytteskat
Når en virksomhed vælger at udlodde udbytte, skal der betales udbytteskat. Hvor meget der skal betales i skat afhænger af, hvor meget der udloddes. Skattesatserne varierer år for år – dog ikke mange procent, men derfor er det stadig vigtig, at man er opmærksom på dette.

Indberetningen for udbyttet kan gøres på www.skat.dk, hvor der skal foretages to indberetninger af virksomheden:

• Indberetning af udbytteangivelse (indberetning af det samlede udbytte og den samlede udbytteskat).

• Indberetning af danske og/eller udenlandske udbyttemodtagere (indberette det beløb, som hver enkelt udbyttemodtager har modtaget brutto).

 

Udbytte