Faktura krav

Fakturakrav

Hvis en faktura ikke opfylder de krav, der stilles i momsloven og afgiftslovene, kan det betyde, at der ikke kan opnås momsfradrag og afgiftsgodtgørelse.

Vi har derfor valgt at genopfriske, hvilke krav der stilles til en faktura.

En grundlæggende forudsætning, for at en faktura kan komme i betragtning til momsfradrag er, at fakturaen indeholder følgende oplysninger:

– Udstedelsesdato (fakturadato).

– Fakturanummer.

– Sælgerens registreringsnummer (momsregistreringsnummer).

– Sælgers og købers navn og adresse.

– Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser.

– Leveringsdato, såfremt den er forskellig fra faktureringsdato.

– Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus osv., hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

– Gældende momssats.

– Det momsbeløb, der skal betales.

Disse oplysninger skal altså være udfyldt korrekt, for at køberen kan få fradrag for købsmomsen.

Fakturakrav