Bogføring

Bogføring

Din bogføring danner grundlag for, at det regnskabsmæssige resultat kan opgøres ved udgangen af dit regnskabsår.

Hver gang man har indtægter eller udgifter, skal disse registreres på en systematisk og organiseret måde med bilag.

Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark er underlagt bogføringsloven og har derfor pligt til at bogføre og registrere de økonomiske transaktioner rettidigt.

Man skal bogføre for at have styr på virksomhedens økonomi og fordi man som virksomhedsejer i Danmark har pligt til det. Det er derfor vigtigt at kunne dokumentere og anføre virksomhedens aktiviteter korrekt, da SKAT og andre myndigheder kan efterspørge disse dokumenter.

Forskellen på bogføring og regnskab

Alle virksomheder skal bogføre, men ikke alle virksomheder skal aflægge regnskab. Det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er bogføring, og hvad der er regnskab, så begge dele bliver udformet korrekt. Alle danske virksomheder er forpligtet til at bogføre – men ikke alle virksomheder er forpligtet til at aflægge et formelt regnskab. Du kan se forskellen på de to ting her:

Bogføring

Registrering af de enkelte transaktioner og bilag, som vedrører din virksomhed.

Regnskab

En samlet rapportering til årligt brug, men kan også være relevant på kvartals- eller månedsbasis. Ud over at indeholde økonomiske oplysninger anvendes regnskabet ofte af alle virksomhedens interessenter, fx banken, investorer og offentlige myndigheder.

Det er ikke altid lige let at holde styr på bogføringen, og er der rod i bogføringen, vil det let kunne brede sig til andre områder i din forretning. Rod i bogføringen kan også føre til en bøde af SKAT, hvis reglerne i bogføringsloven er overtrådt.

Mangler du hjælp til bogføring? Du kan med tryghed lade os stå for din bogføring, så du kan fokusere på din forretning.

Ved henvendelser kan vi kontaktes på:

Tlf.: 22 99 26 99

E-mail: kontakt@mondobogholderi.dk