Konvertible Gældsbreve

Konvertible Gældsbreve

Selskaber kan komme i visse situationer, hvor der er brug for ekstra likvide midler. Der kan være flere årsager hertil. Det kan blandt andet være, at efterspørgslen er så stor, at selskabet har behov for at investere i nyere maskiner. Det kan også være af den dårlige årsag, at selskabet har svært ved at få driften til at løbe rundt på baggrund af økonomiske årsager. Det er i disse situationer ikke helt usædvanligt, at ejeren / ejerne træder i kraft med økonomisk støtte i form af et lån til selskabet.

Som personlig ejer eller personlig hovedaktionær, som låner penge til sit selskab, er det ikke ligegyldigt, hvordan sådan et lån udbydes. Der kan nemlig være fordele og ulemper i sådant et lån, afhængig af hvordan lånet er udbudt.

Hvis selskabet ikke kan betale lånet tilbage, afhænger spørgsmålet om, hvorvidt man kan få et skattemæssigt fradrag af sit tab om, hvordan lånet er udbudt. Hovedaktionærer har normalt ikke fradrag for tab ved pengeudlån til deres selskab. Der findes dog en undtagelse. Tab på konvertible gældsbreve kan fradrages.

Et konvertibelt gældsbrev er et gældsbrev, som giver långiveren ret til at indfri sit lån på to måder. Enten med kontanter eller med anparter. I praksis er hovedaktionæren ikke forpligtet til at lade sig betale med anparter og en hovedaktionær, der ejer alle anparter i sit selskab, vil ofte være mere interesseret i at få lånet indfriet med kontanter, uanset om lånet kan konverteres til anparter til en favorabel kurs.

For et skattemæssigt fradrag for tab på konvertible gældsbreve, skal følgende formalia overholdes:

– Beslutningen om udstedelse af et konvertibelt gældsbrev skal træffes på en generalforsamling i selskabet.

– Beslutningen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

– Selskabets vedtægter skal ændres, idet vilkårene for det konvertible gældsbrev skal fremgå heraf

Konvertible gældsbreve