Hvad er en bogholder?

Hvad er en bogholder?

En bogholder står hovedsageligt for at skulle bogføre for en virksomhed. Bogføringen er, når du registrerer og systematiserer aktiviteterne i en virksomheds økonomi. Bogføring indebærer, at bogholderen noterer alle virksomhedens transaktioner, herunder køb og salg af varer og ydelser, der er sket i forbindelse med virksomhedens drift. Bogføringen danner derfor grundlaget for at virksomhedens regnskab kan udarbejdes. Det er derfor ikke ualmindeligt, at bogholderen også står for at udarbejde virksomhedens regnskab.

 

Hvad laver en bogholder?

En bogholders primære opgave er at bogføre for virksomheden og udarbejde regnskaber. Derudover påtager bogholderen sig af opgaver såsom:

– At stå for den daglige drift af virksomheden – hvilket indebærer at udarbejde afstemninger, konteringer, anlægskartotek og kreditor- og debitorkartotek.

– At sende regninger ud og rykke debitorer, der mangler at betale deres regninger.

– At foretage momsindberetningen.

– At foretage betalinger i banken.

– At beregne løn og skat for virksomhedens ansatte.

– At lave rente- og rabatberegninger på vegne af virksomheden

 

Hvad er forskellen på en bogholder og en revisor?

De primære forskelle er, at en bogholder udfører følgende:

– En bogholder udarbejder regnskabet

– En bogholder står gerne for den daglige drift (afstemninger, konteringer, kreditor/debitorkartotek, anlægskartotek)

– En bogholder har typisk en uddannelse inden for kontor- eller økonomielev

Mens en revisor typisk udfører:

– Revision af et allerede udarbejdet regnskab

– Rådgivning omkring skatter, afgifter etc.

– Har uddannelsen som revisor – almindelig registreret revisor eller statsautoriseret revisor

 

HVem kan kalde sig revisor?

Titlen revisor er ikke en beskyttet titel. Det er derfor muligt, at alle og enhver kan kalde sig selv revisor og slå sig op under denne titel. Det betyder at mange revisorer egentlig er bogholdere og betegnelsen revisor tit forveksles med registreret- eller statsautoriseret revisor.

Registreret revisor og statsautoriseret revisor er beskyttede tittler. Det vil sige, at det kun er revisorer med en specifik uddannelse, der må kalde sig for dette.

 

Hvad er en bogholder